Καιρός
Τετάρτη - 22/2/2017
ΔΡΑΜΑ 16°C
ΚΑΒΑΛΑ 15°C
ΞΑΝΘΗ 15°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14°C
Πέμπτη - 23/2/2017
ΔΡΑΜΑ 15°C
ΚΑΒΑΛΑ 15°C
ΞΑΝΘΗ 14°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14°C
Παρασκευή - 24/2/2017
ΔΡΑΜΑ 16°C
ΚΑΒΑΛΑ 15°C
ΞΑΝΘΗ 14°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14°C
Σάββατο - 25/2/2017
ΔΡΑΜΑ 13°C
ΚΑΒΑΛΑ 13°C
ΞΑΝΘΗ 15°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 13°C
Κυριακή - 26/2/2017
ΔΡΑΜΑ 14°C
ΚΑΒΑΛΑ 13°C
ΞΑΝΘΗ 13°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 12°C
Δευτέρα - 27/2/2017
ΔΡΑΜΑ 17°C
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΞΑΝΘΗ 15°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C