Καιρός
Δευτέρα - 24/4/2017
ΔΡΑΜΑ 17°C
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΞΑΝΘΗ 16°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 16°C
Τρίτη - 25/4/2017
ΔΡΑΜΑ 24°C
ΚΑΒΑΛΑ 18°C
ΞΑΝΘΗ 18°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 19°C
Τετάρτη - 26/4/2017
ΚΑΒΑΛΑ 20°C
ΞΑΝΘΗ 21°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 19°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20°C
Πέμπτη - 27/4/2017
ΔΡΑΜΑ 26°C
ΚΑΒΑΛΑ 21°C
ΞΑΝΘΗ 22°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 21°C
Παρασκευή - 28/4/2017
ΔΡΑΜΑ 27°C
ΚΑΒΑΛΑ 21°C
ΞΑΝΘΗ 22°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 22°C
Σάββατο - 29/4/2017
ΔΡΑΜΑ 23°C
ΚΑΒΑΛΑ 20°C
ΞΑΝΘΗ 24°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C