Καιρός
Παρασκευή - 26/5/2017
ΔΡΑΜΑ 22°C
ΚΑΒΑΛΑ 19°C
ΞΑΝΘΗ 21°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
Σάββατο - 27/5/2017
ΔΡΑΜΑ 25°C
ΚΑΒΑΛΑ 22°C
ΞΑΝΘΗ 23°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 25°C
Κυριακή - 28/5/2017
ΔΡΑΜΑ 26°C
ΚΑΒΑΛΑ 23°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
Δευτέρα - 29/5/2017
ΔΡΑΜΑ 27°C
ΚΑΒΑΛΑ 26°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 26°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 26°C
Τρίτη - 30/5/2017
ΔΡΑΜΑ 28°C
ΚΑΒΑΛΑ 25°C
ΞΑΝΘΗ 28°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 28°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 27°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C