Καιρός
Τρίτη - 24/1/2017
ΔΡΑΜΑ 5°C
ΚΑΒΑΛΑ 5°C
ΞΑΝΘΗ 5°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 4°C
Τετάρτη - 25/1/2017
ΔΡΑΜΑ 6°C
ΚΑΒΑΛΑ 5°C
ΞΑΝΘΗ 5°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 3°C
Πέμπτη - 26/1/2017
ΔΡΑΜΑ 6°C
ΚΑΒΑΛΑ 5°C
ΞΑΝΘΗ 3°C
Παρασκευή - 27/1/2017
ΔΡΑΜΑ 6°C
ΚΑΒΑΛΑ 4°C
Κυριακή - 29/1/2017
ΚΑΒΑΛΑ 7°C