Καιρός
Κυριακή - 24/9/2017
ΔΡΑΜΑ 27°C
ΚΑΒΑΛΑ 24°C
ΞΑΝΘΗ 24°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 26°C
Δευτέρα - 25/9/2017
ΔΡΑΜΑ 26°C
ΚΑΒΑΛΑ 28°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 28°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 27°C
Τρίτη - 26/9/2017
ΔΡΑΜΑ 28°C
ΚΑΒΑΛΑ 27°C
ΞΑΝΘΗ 26°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 28°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 27°C
Τετάρτη - 27/9/2017
ΔΡΑΜΑ 26°C
ΚΑΒΑΛΑ 25°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 26°C
Πέμπτη - 28/9/2017
ΔΡΑΜΑ 26°C
ΚΑΒΑΛΑ 25°C
ΞΑΝΘΗ 21°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
Παρασκευή - 29/9/2017
ΔΡΑΜΑ 23°C
ΚΑΒΑΛΑ 23°C
ΞΑΝΘΗ 19°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 22°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 21°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C