Καιρός
Πέμπτη - 23/3/2017
ΔΡΑΜΑ 21°C
ΚΑΒΑΛΑ 17°C
ΞΑΝΘΗ 22°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18°C
Παρασκευή - 24/3/2017
ΔΡΑΜΑ 22°C
ΚΑΒΑΛΑ 18°C
ΞΑΝΘΗ 20°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 19°C
Σάββατο - 25/3/2017
ΔΡΑΜΑ 23°C
ΚΑΒΑΛΑ 19°C
ΞΑΝΘΗ 21°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 21°C
Κυριακή - 26/3/2017
ΔΡΑΜΑ 22°C
ΚΑΒΑΛΑ 16°C
ΞΑΝΘΗ 16°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15°C
Δευτέρα - 27/3/2017
ΔΡΑΜΑ 15°C
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 11°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C