Καιρός
Τρίτη - 25/7/2017
ΔΡΑΜΑ 37°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 32°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 32°C
Τετάρτη - 26/7/2017
ΔΡΑΜΑ 34°C
ΚΑΒΑΛΑ 31°C
ΞΑΝΘΗ 32°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 29°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29°C
Πέμπτη - 27/7/2017
ΔΡΑΜΑ 32°C
ΚΑΒΑΛΑ 29°C
ΞΑΝΘΗ 30°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29°C
Παρασκευή - 28/7/2017
ΔΡΑΜΑ 28°C
ΚΑΒΑΛΑ 24°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29°C
Σάββατο - 29/7/2017
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 31°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C