Καιρός
Δευτέρα - 24/4/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 16°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 17°C
ΑΣΤΡΟΣ 17°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 15°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 16°C
Τρίτη - 25/4/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 19°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 19°C
ΑΣΤΡΟΣ 16°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 16°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 17°C
Τετάρτη - 26/4/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 20°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 21°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 19°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 19°C
Πέμπτη - 27/4/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 24°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 25°C
ΑΣΤΡΟΣ 20°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 21°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 20°C
Παρασκευή - 28/4/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 24°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 25°C
ΑΣΤΡΟΣ 21°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 22°C