Καιρός
Παρασκευή - 26/5/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 17°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 18°C
ΑΣΤΡΟΣ 22°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 15°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 22°C
Σάββατο - 27/5/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 21°C
ΑΣΤΡΟΣ 22°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 15°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 22°C
Κυριακή - 28/5/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 20°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22°C
ΑΣΤΡΟΣ 21°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 19°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 20°C
Δευτέρα - 29/5/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 20°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22°C
ΑΣΤΡΟΣ 21°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 17°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 21°C
Τρίτη - 30/5/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 22°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 23°C
ΑΣΤΡΟΣ 23°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 19°C