Καιρός
Κυριακή - 25/6/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 32°C
ΑΣΤΡΟΣ 32°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 28°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 30°C
Δευτέρα - 26/6/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 32°C
ΑΣΤΡΟΣ 30°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 27°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 30°C
Τρίτη - 27/6/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 33°C
ΑΣΤΡΟΣ 31°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 28°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 31°C
Τετάρτη - 28/6/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 32°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 34°C
ΑΣΤΡΟΣ 34°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 30°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 33°C
Πέμπτη - 29/6/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 34°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 36°C
ΑΣΤΡΟΣ 35°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 32°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 35°C
Παρασκευή - 30/6/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 36°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 38°C
ΑΣΤΡΟΣ 38°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 35°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 35°C