Καιρός
Παρασκευή - 24/2/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 10°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 11°C
ΑΣΤΡΟΣ 15°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 9°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 13°C
Σάββατο - 25/2/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 11°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 13°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 11°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 16°C
Κυριακή - 26/2/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 12°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 14°C
ΑΣΤΡΟΣ 13°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 11°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 13°C
Δευτέρα - 27/2/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 18°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 14°C
ΑΣΤΡΟΣ 12°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 12°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 14°C
Τρίτη - 28/2/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 15°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 17°C
ΑΣΤΡΟΣ 16°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 14°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 16°C