Καιρός
Τρίτη - 25/4/2017
ΒΟΛΟΣ 18°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 19°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 18°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 16°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 20°C
Τετάρτη - 26/4/2017
ΒΟΛΟΣ 19°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 20°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 20°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 18°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 22°C
Πέμπτη - 27/4/2017
ΒΟΛΟΣ 21°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 21°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 22°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 24°C
Παρασκευή - 28/4/2017
ΒΟΛΟΣ 21°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 22°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 23°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 21°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 26°C
Σάββατο - 29/4/2017
ΒΟΛΟΣ 21°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 21°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 22°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 19°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 25°C
Κυριακή - 30/4/2017
ΒΟΛΟΣ 21°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 22°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 22°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 19°C