Καιρός
Κυριακή - 25/6/2017
ΒΟΛΟΣ 33°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 34°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 34°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 31°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 33°C
Δευτέρα - 26/6/2017
ΒΟΛΟΣ 31°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 31°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 31°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 30°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 33°C
Τρίτη - 27/6/2017
ΒΟΛΟΣ 32°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 32°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 33°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 32°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 35°C
Τετάρτη - 28/6/2017
ΒΟΛΟΣ 33°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 33°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 35°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 33°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 36°C
Πέμπτη - 29/6/2017
ΒΟΛΟΣ 35°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 35°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 36°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 32°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 38°C
Παρασκευή - 30/6/2017
ΒΟΛΟΣ 36°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 36°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 37°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 39°C