Καιρός
Παρασκευή - 28/7/2017
ΚΑΒΑΛΑ 27°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 26°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 26°C
ΞΑΝΘΗ 27°C
ΔΡΑΜΑ 31°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
Σάββατο - 29/7/2017
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30°C
ΞΑΝΘΗ 32°C
ΔΡΑΜΑ 35°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
Κυριακή - 30/7/2017
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 36°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 36°C
ΞΑΝΘΗ 36°C
ΔΡΑΜΑ 36°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 36°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
Δευτέρα - 31/7/2017
ΚΑΒΑΛΑ 36°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 34°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΔΡΑΜΑ 36°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 32°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 32°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C