Καιρός
Δευτέρα - 24/4/2017
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 16°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16°C
ΞΑΝΘΗ 16°C
ΔΡΑΜΑ 17°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 21°C
Τετάρτη - 26/4/2017
ΚΑΒΑΛΑ 20°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 19°C
ΞΑΝΘΗ 21°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
Παρασκευή - 28/4/2017
ΚΑΒΑΛΑ 21°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 22°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21°C
ΞΑΝΘΗ 22°C
ΔΡΑΜΑ 27°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
Σάββατο - 29/4/2017
ΚΑΒΑΛΑ 20°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΞΑΝΘΗ 24°C
ΔΡΑΜΑ 23°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C