Καιρός
Παρασκευή - 24/2/2017
ΚΑΒΑΛΑ 15°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14°C
ΞΑΝΘΗ 14°C
ΔΡΑΜΑ 17°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 16°C
Σάββατο - 25/2/2017
ΚΑΒΑΛΑ 12°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14°C
ΞΑΝΘΗ 11°C
ΔΡΑΜΑ 11°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 16°C
Δευτέρα - 27/2/2017
ΚΑΒΑΛΑ 13°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 12°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12°C
ΞΑΝΘΗ 15°C
ΔΡΑΜΑ 15°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 20°C
Τρίτη - 28/2/2017
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14°C
ΞΑΝΘΗ 14°C
ΔΡΑΜΑ 16°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C