Καιρός
Τετάρτη - 20/9/2017
ΚΑΒΑΛΑ 28°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 28°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27°C
ΞΑΝΘΗ 28°C
ΔΡΑΜΑ 34°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
Παρασκευή - 22/9/2017
ΚΑΒΑΛΑ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 22°C
ΞΑΝΘΗ 20°C
ΔΡΑΜΑ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
Σάββατο - 23/9/2017
ΚΑΒΑΛΑ 22°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 22°C
ΞΑΝΘΗ 22°C
ΔΡΑΜΑ 25°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
Κυριακή - 24/9/2017
ΚΑΒΑΛΑ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 26°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΞΑΝΘΗ 24°C
ΔΡΑΜΑ 27°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C