Καιρός
Τετάρτη - 31/5/2017
ΚΑΒΑΛΑ 25°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΔΡΑΜΑ 30°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 28°C
Παρασκευή - 2/6/2017
ΚΑΒΑΛΑ 28°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 26°C
ΞΑΝΘΗ 30°C
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C