Καιρός
Κυριακή - 30/4/2017
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 24°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C