Καιρός
Τρίτη - 22/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 30°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 30°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 30°C
Τετάρτη - 23/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 31°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 29°C
Πέμπτη - 24/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 32°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 31°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 31°C
Παρασκευή - 25/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 31°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 32°C
Σάββατο - 26/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 31°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 32°C
Κυριακή - 27/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 31°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 33°C