Καιρός
Πέμπτη - 23/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 19°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 18°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 16°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 19°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
Παρασκευή - 24/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 21°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 18°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 18°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20°C
ΑΣΤΡΟΣ 19°C
Σάββατο - 25/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 24°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 20°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 18°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 21°C
ΑΣΤΡΟΣ 21°C
Κυριακή - 26/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 19°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20°C
ΑΣΤΡΟΣ 20°C
Δευτέρα - 27/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 10°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 5°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 7°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 10°C
ΑΣΤΡΟΣ 5°C