Καιρός
Πέμπτη - 19/10/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 24°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 20°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 25°C
ΑΣΤΡΟΣ 25°C
Παρασκευή - 20/10/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 24°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 21°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 25°C
ΑΣΤΡΟΣ 23°C
Σάββατο - 21/10/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 23°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 21°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 24°C
ΑΣΤΡΟΣ 23°C
Κυριακή - 22/10/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 23°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 22°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 25°C
ΑΣΤΡΟΣ 25°C
Δευτέρα - 23/10/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 24°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22°C
ΑΣΤΡΟΣ 26°C