Καιρός
Δευτέρα - 24/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 21°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 16°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 15°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 17°C
ΑΣΤΡΟΣ 17°C
Τετάρτη - 26/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 20°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 19°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 21°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
Πέμπτη - 27/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 24°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 21°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 25°C
ΑΣΤΡΟΣ 20°C
Παρασκευή - 28/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 24°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 25°C
ΑΣΤΡΟΣ 21°C
Σάββατο - 29/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C