Καιρός
Παρασκευή - 28/7/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 28°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 25°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 29°C
ΑΣΤΡΟΣ 33°C
Σάββατο - 29/7/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 32°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 29°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 34°C
ΑΣΤΡΟΣ 34°C
Κυριακή - 30/7/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 33°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 31°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 35°C
ΑΣΤΡΟΣ 34°C
Δευτέρα - 31/7/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 32°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 31°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 30°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 34°C
ΑΣΤΡΟΣ 32°C
Τετάρτη - 2/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 32°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 31°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 31°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 34°C
ΑΣΤΡΟΣ 31°C