Καιρός
Τετάρτη - 20/9/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 26°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 22°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 27°C
ΑΣΤΡΟΣ 31°C
Πέμπτη - 21/9/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 18°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22°C
ΑΣΤΡΟΣ 26°C
Παρασκευή - 22/9/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 22°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 18°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 23°C
ΑΣΤΡΟΣ 27°C
Σάββατο - 23/9/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 24°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 20°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 25°C
ΑΣΤΡΟΣ 24°C
Κυριακή - 24/9/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 25°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 22°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 26°C
ΑΣΤΡΟΣ 25°C