Καιρός
Τετάρτη - 31/5/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 28°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 23°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 21°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 24°C
ΑΣΤΡΟΣ 24°C
Πέμπτη - 1/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 27°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 24°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 28°C
ΑΣΤΡΟΣ 26°C
Παρασκευή - 2/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 27°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 24°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 28°C
ΑΣΤΡΟΣ 27°C
Σάββατο - 3/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 26°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 23°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 27°C
ΑΣΤΡΟΣ 26°C
Κυριακή - 4/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 30°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 24°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 22°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 26°C
ΑΣΤΡΟΣ 28°C