Καιρός
Τρίτη - 25/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 21°C
ΧΑΝΙΑ 18°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 19°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 19°C
ΓΑΥΔΟΣ 17°C
Τετάρτη - 26/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
ΧΑΝΙΑ 19°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 20°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 23°C
ΓΑΥΔΟΣ 19°C
Πέμπτη - 27/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΧΑΝΙΑ 20°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 23°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 25°C
ΓΑΥΔΟΣ 21°C
Παρασκευή - 28/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
ΧΑΝΙΑ 21°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 24°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 26°C
ΓΑΥΔΟΣ 21°C
Σάββατο - 29/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
ΧΑΝΙΑ 22°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 24°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 26°C
ΓΑΥΔΟΣ 21°C
Κυριακή - 30/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΧΑΝΙΑ 20°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 26°C