Καιρός
Κυριακή - 20/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
ΧΑΝΙΑ 29°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 33°C
ΓΑΥΔΟΣ 33°C
Δευτέρα - 21/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 33°C
ΧΑΝΙΑ 30°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 31°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 34°C
ΓΑΥΔΟΣ 28°C
Τρίτη - 22/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΧΑΝΙΑ 29°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 31°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 30°C
ΓΑΥΔΟΣ 28°C
Τετάρτη - 23/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΧΑΝΙΑ 27°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 29°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 30°C
ΓΑΥΔΟΣ 32°C
Πέμπτη - 24/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 32°C
ΧΑΝΙΑ 28°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 34°C
ΓΑΥΔΟΣ 31°C
Παρασκευή - 25/8/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 32°C
ΧΑΝΙΑ 28°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 33°C
ΓΑΥΔΟΣ 33°C