Καιρός
Κυριακή - 25/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
ΧΑΝΙΑ 30°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 34°C
ΓΑΥΔΟΣ 32°C
Δευτέρα - 26/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
ΧΑΝΙΑ 30°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 35°C
ΓΑΥΔΟΣ 33°C
Τρίτη - 27/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
ΧΑΝΙΑ 29°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 36°C
ΓΑΥΔΟΣ 28°C
Τετάρτη - 28/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΧΑΝΙΑ 32°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 32°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 36°C
ΓΑΥΔΟΣ 29°C
Πέμπτη - 29/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 39°C
ΧΑΝΙΑ 33°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 34°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 38°C
ΓΑΥΔΟΣ 37°C
Παρασκευή - 30/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 41°C
ΧΑΝΙΑ 33°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 36°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 39°C
ΓΑΥΔΟΣ 35°C