Καιρός
Σάββατο - 25/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 24°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 21°C
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 21°C
ΡΟΔΟΣ 21°C
Κυριακή - 26/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20°C
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 20°C
ΡΟΔΟΣ 21°C
Δευτέρα - 27/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 13°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 14°C
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 15°C
ΡΟΔΟΣ 17°C
Τετάρτη - 29/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 19°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 18°C
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 22°C
ΡΟΔΟΣ 20°C