Καιρός
Παρασκευή - 23/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 34°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 36°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 31°C
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 31°C
ΡΟΔΟΣ 31°C
Σάββατο - 24/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 36°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 32°C
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 33°C
ΡΟΔΟΣ 32°C
Κυριακή - 25/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 33°C
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 34°C
ΡΟΔΟΣ 32°C
Δευτέρα - 26/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 33°C
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 34°C
ΡΟΔΟΣ 32°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C