Καιρός
Παρασκευή - 23/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 34°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 36°C
ΒΟΛΟΣ 31°C
ΧΑΝΙΑ 29°C
ΚΩΣ 29°C
Σάββατο - 24/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 36°C
ΒΟΛΟΣ 36°C
ΧΑΝΙΑ 31°C
ΚΩΣ 28°C
Κυριακή - 25/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C
ΒΟΛΟΣ 33°C
ΧΑΝΙΑ 30°C
ΚΩΣ 32°C
Δευτέρα - 26/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33°C
ΒΟΛΟΣ 32°C
ΧΑΝΙΑ 31°C
ΚΩΣ 28°C
Τρίτη - 27/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 37°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C
ΒΟΛΟΣ 32°C
ΧΑΝΙΑ 31°C
ΚΩΣ 27°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C