Καιρός
Παρασκευή - 28/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΒΟΛΟΣ 23°C
ΧΑΝΙΑ 23°C
ΚΩΣ 22°C
Σάββατο - 29/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΒΟΛΟΣ 21°C
ΧΑΝΙΑ 21°C
ΚΩΣ 22°C
Κυριακή - 30/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΒΟΛΟΣ 23°C
ΧΑΝΙΑ 21°C
ΚΩΣ 21°C
Δευτέρα - 1/5/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΒΟΛΟΣ 23°C
ΧΑΝΙΑ 20°C
ΚΩΣ 22°C
Τρίτη - 2/5/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 28°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΒΟΛΟΣ 22°C
ΧΑΝΙΑ 22°C
ΚΩΣ 21°C
Τετάρτη - 3/5/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΒΟΛΟΣ 23°C
ΧΑΝΙΑ 24°C