Καιρός
Τρίτη - 19/9/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 37°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 32°C
ΒΟΛΟΣ 37°C
ΧΑΝΙΑ 32°C
ΚΩΣ 33°C
Τετάρτη - 20/9/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30°C
ΒΟΛΟΣ 32°C
ΧΑΝΙΑ 32°C
ΚΩΣ 32°C
Πέμπτη - 21/9/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΒΟΛΟΣ 28°C
ΧΑΝΙΑ 25°C
ΚΩΣ 25°C
Παρασκευή - 22/9/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
ΒΟΛΟΣ 26°C
ΧΑΝΙΑ 25°C
ΚΩΣ 25°C
Σάββατο - 23/9/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24°C
ΒΟΛΟΣ 25°C
ΧΑΝΙΑ 25°C
ΚΩΣ 25°C
Κυριακή - 24/9/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΒΟΛΟΣ 24°C
ΧΑΝΙΑ 24°C
ΚΩΣ 25°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C