Καιρός
Σάββατο - 25/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 24°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24°C
ΒΟΛΟΣ 19°C
ΧΑΝΙΑ 17°C
ΚΩΣ 18°C
Κυριακή - 26/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18°C
ΒΟΛΟΣ 17°C
ΧΑΝΙΑ 19°C
ΚΩΣ 18°C
Δευτέρα - 27/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 13°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11°C
ΒΟΛΟΣ 11°C
ΧΑΝΙΑ 17°C
ΚΩΣ 16°C
Τρίτη - 28/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 15°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17°C
ΒΟΛΟΣ 15°C
ΧΑΝΙΑ 14°C
ΚΩΣ 16°C
Τετάρτη - 29/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 19°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18°C
ΒΟΛΟΣ 18°C
ΧΑΝΙΑ 16°C
ΚΩΣ 18°C