Καιρός
Τετάρτη - 26/7/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 34°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 32°C
ΒΟΛΟΣ 33°C
ΧΑΝΙΑ 34°C
ΚΩΣ 30°C
Πέμπτη - 27/7/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31°C
ΒΟΛΟΣ 30°C
ΧΑΝΙΑ 29°C
ΚΩΣ 28°C
Παρασκευή - 28/7/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 33°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31°C
ΒΟΛΟΣ 32°C
ΧΑΝΙΑ 29°C
ΚΩΣ 29°C
Σάββατο - 29/7/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 33°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33°C
ΒΟΛΟΣ 31°C
ΧΑΝΙΑ 30°C
ΚΩΣ 32°C
Κυριακή - 30/7/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 33°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33°C
ΒΟΛΟΣ 34°C
ΧΑΝΙΑ 30°C
ΚΩΣ 33°C
Δευτέρα - 31/7/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 32°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 35°C
ΒΟΛΟΣ 33°C
ΧΑΝΙΑ 28°C
ΚΩΣ 31°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C