Καιρός
Τρίτη - 28/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 15°C
Τετάρτη - 29/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 17°C
Πέμπτη - 30/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 20°C
Παρασκευή - 31/3/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 18°C
Σάββατο - 1/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 19°C