Καιρός
Παρασκευή - 26/5/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
Σάββατο - 27/5/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
Κυριακή - 28/5/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
Δευτέρα - 29/5/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
Τρίτη - 30/5/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 24°C