Καιρός
Κυριακή - 25/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
Δευτέρα - 26/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
Τρίτη - 27/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
Τετάρτη - 28/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
Πέμπτη - 29/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 39°C
Παρασκευή - 30/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 41°C