Καιρός
Τρίτη - 25/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 21°C
Τετάρτη - 26/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
Πέμπτη - 27/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
Παρασκευή - 28/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
Σάββατο - 29/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
Κυριακή - 30/4/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C