Καιρός
Παρασκευή - 30/6/2017
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ 34°C
ΑΡΓΟΣ 40°C
ΝΑΥΠΛΙΟ 42°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 36°C
ΜΥΚΗΝΕΣ 39°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 41°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 39°C
ΠΑΤΡΑ 41°C
ΛΑΡΙΣΑ 38°C
Δευτέρα - 23/4/2018
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ 15°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C