Καιρός
Παρασκευή - 20/10/2017
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ 23°C
ΑΡΓΟΣ 24°C
ΝΑΥΠΛΙΟ 23°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 24°C
ΜΥΚΗΝΕΣ 23°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΛΑΡΙΣΑ 27°C
Δευτέρα - 23/4/2018
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ 15°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C
Κυριακή - 22/7/2018
ΜΥΚΗΝΕΣ 32°C