Καιρός
Παρασκευή - 25/8/2017
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ 26°C
ΑΡΓΟΣ 33°C
ΝΑΥΠΛΙΟ 34°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΥΚΗΝΕΣ 32°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 32°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30°C
ΠΑΤΡΑ 34°C
Δευτέρα - 23/4/2018
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ 15°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C
Κυριακή - 22/7/2018
ΜΥΚΗΝΕΣ 32°C