Καιρός
Παρασκευή - 24/2/2017
ΠΑΤΡΑ 15°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 15°C
ΠΥΡΓΟΣ 15°C
Σάββατο - 25/2/2017
ΠΑΤΡΑ 18°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 17°C
ΠΥΡΓΟΣ 16°C
Κυριακή - 26/2/2017
ΠΑΤΡΑ 14°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 12°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 12°C
ΠΥΡΓΟΣ 16°C
Δευτέρα - 27/2/2017
ΠΑΤΡΑ 20°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 13°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 18°C
ΠΥΡΓΟΣ 19°C
Τρίτη - 28/2/2017
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 18°C
ΠΥΡΓΟΣ 19°C