Καιρός
Σάββατο - 21/10/2017
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 24°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 27°C
ΠΥΡΓΟΣ 24°C
Κυριακή - 22/10/2017
ΠΑΤΡΑ 23°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 25°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 26°C
ΠΥΡΓΟΣ 22°C
Δευτέρα - 23/10/2017
ΠΑΤΡΑ 21°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 22°C
ΠΥΡΓΟΣ 22°C
Τρίτη - 24/10/2017
ΠΑΤΡΑ 13°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 18°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 17°C
ΠΥΡΓΟΣ 15°C
Τετάρτη - 25/10/2017
ΠΑΤΡΑ 18°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 21°C
ΠΥΡΓΟΣ 20°C
Τετάρτη - 3/10/2018
ΠΥΡΓΟΣ 23°C