Καιρός
Τρίτη - 30/5/2017
ΠΑΤΡΑ 23°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 25°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 27°C
ΠΥΡΓΟΣ 23°C
Τετάρτη - 31/5/2017
ΠΑΤΡΑ 23°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 25°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 29°C
ΠΥΡΓΟΣ 23°C
Πέμπτη - 1/6/2017
ΠΑΤΡΑ 26°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 28°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 31°C
ΠΥΡΓΟΣ 25°C
Παρασκευή - 2/6/2017
ΠΑΤΡΑ 28°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 31°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 32°C
ΠΥΡΓΟΣ 25°C
Σάββατο - 3/6/2017
ΠΑΤΡΑ 27°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 30°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 31°C
ΠΥΡΓΟΣ 24°C
Κυριακή - 4/6/2017
ΑΓΡΙΝΙΟ 31°C
ΠΥΡΓΟΣ 24°C