Καιρός
Δευτέρα - 24/4/2017
ΠΑΤΡΑ 17°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 21°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 21°C
ΠΥΡΓΟΣ 18°C
Τρίτη - 25/4/2017
ΠΑΤΡΑ 19°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 23°C
ΠΥΡΓΟΣ 19°C
Τετάρτη - 26/4/2017
ΠΑΤΡΑ 21°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 24°C
ΠΥΡΓΟΣ 21°C
Πέμπτη - 27/4/2017
ΠΑΤΡΑ 24°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 26°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 27°C
ΠΥΡΓΟΣ 22°C
Παρασκευή - 28/4/2017
ΠΑΤΡΑ 27°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 28°C
ΠΥΡΓΟΣ 22°C
Σάββατο - 29/4/2017
ΠΑΤΡΑ 28°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 26°C
ΠΥΡΓΟΣ 22°C