Καιρός
Πέμπτη - 23/3/2017
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 18°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 22°C
ΠΥΡΓΟΣ 18°C
Παρασκευή - 24/3/2017
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 23°C
ΠΥΡΓΟΣ 19°C
Σάββατο - 25/3/2017
ΠΑΤΡΑ 23°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 24°C
ΠΥΡΓΟΣ 20°C
Κυριακή - 26/3/2017
ΠΑΤΡΑ 19°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 21°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 21°C
ΠΥΡΓΟΣ 18°C
Δευτέρα - 27/3/2017
ΠΑΤΡΑ 11°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 9°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 16°C
ΠΥΡΓΟΣ 17°C