Καιρός
Δευτέρα - 26/6/2017
ΠΑΤΡΑ 31°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 32°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 36°C
ΠΥΡΓΟΣ 29°C
Τρίτη - 27/6/2017
ΠΑΤΡΑ 32°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 33°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 36°C
ΠΥΡΓΟΣ 30°C
Τετάρτη - 28/6/2017
ΠΑΤΡΑ 32°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 33°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 38°C
ΠΥΡΓΟΣ 31°C
Πέμπτη - 29/6/2017
ΠΑΤΡΑ 35°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 35°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 40°C
ΠΥΡΓΟΣ 32°C
Παρασκευή - 30/6/2017
ΠΑΤΡΑ 41°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 36°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 42°C
ΠΥΡΓΟΣ 40°C