Καιρός
Κυριακή - 25/6/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C
Δευτέρα - 26/6/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 32°C
Τρίτη - 27/6/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C
Τετάρτη - 28/6/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 35°C
Πέμπτη - 29/6/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 37°C
Παρασκευή - 30/6/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 39°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C