Καιρός
Τρίτη - 25/4/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19°C
Τετάρτη - 26/4/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21°C
Πέμπτη - 27/4/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
Παρασκευή - 28/4/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
Σάββατο - 29/4/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21°C
Κυριακή - 30/4/2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21°C